CADRUL LEGISLATIV

Concursul Interdisciplinar FIZICĂ-GEOGRAFIE “Ştefan Hepites” este organizat de COLEGIUL NAȚIONAL “GHEORGHE ȘINCAI” București în colaborare cu Societatea Meteorologică Română, Facultatea de Fizică a Universității din București, Facultatea de Geografie a Universității din București, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Ministerul Educaţiei.

Concursul Interdisciplinar Fizică-Geografie “Ştefan Hepites” se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin Ordinul nr. 3035/ 10 Ianuarie 2012 de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului şi publicat în Monitorul Oficial nr. 0069 din 27 Ianuarie 2012, numit în acest regulament OMECTS 3035;

Concursul Interdisciplinar Fizică-Geografie “Ştefan Hepites” este o competiţie organizată anual şi are următoarele obiective: formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice domeniului ştiinţei la elevi, în general şi conştientizarea tinerei generaţii cu privire la fenomenele asociate vremii severe şi comportamentului în cazul dezastrelor naturale. Concursul promovează valorile culturale şi etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonală.

CADRUL LEGISLATIV